สูตรอาหารเสริมบำรุงสมอง

มีสารสกัดหลากหลายชนิดที่มีส่วนช่วยในการบำรุงสมอง เช่น วิตามินบี12 งาดำ จมูกข้าว สารสกัดเหล่านี้เหมาะที่จะนำมาเป็นส่วนผสมของอาหารเสริมบำรุงสมอง
ด้วยประสบการณ์รับผลิตอาหารเสริมมายาวนานกว่า 10 ปี สูตรอาหารเสริมของเรามีคุณภาพ ได้มาตราฐานแน่นอน

สารสกัดบำรุงสมอง (Brain)

จากการทดสอบพบว่านักเรียนแพทย์รับประทาน Bacognize ที่ 300 มก./วัน เป็นระยะเวลา
6 สัปดาห์ โดยวัดจากการทำแบบทดสอบวิธีแรกคือ Digit Span Backward test และวิธีที่สอง
คือ Logical memory test พบว่ากลุ่มนักเรียนแพทย์มีประสิทธิภาพด้านความจำดีเพิ่มขึ้นเมื่อ
เทียบกับกลุ่มควบคุม แสดงว่า Bacognize สามารถเพิ่มประสิทธิภาพด้านความจำ
และการทำงานของสมองได้ เหมาะสำหรับใช้ในอาหารเสริมบำรุงสมอง

สำหรับผู้ที่สนใจสร้างแบรนด์อาหารเสริมบำรุงสมอง สามารถติดต่อเพื่อขอคำปรึกษาจาก Life Plus ได้เลย เราเป็นโรงงานผลิตอาหารเสริม ที่ให้บริการ OEM อาหารเสริม รับจ้างผลิตอาหารเสริม และสร้างแบรนด์แบบครบวงจร