สารสกัดบำรุงสายตา (Eyes Health)

ประโยชน์ของสารสกัดบำรุงสายตา

ลดอาการอ่อนล้าของดวงตา

ลดอาการตาแห้ง

เพิ่มการโฟกัสของตาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ลดอาการปวดตึงของคอ บ่า ไหล่
ที่เกิดจากการทำงานหนักของสายตาได้

     แสงสีฟ้า /น้ำเงิน เป็นสีในคลื่นแสงที่มองเห็นได้และสามารถมองเห็นได้ด้วย
ตามนุษย์ แสงสีน้ำงินเป็นความยาวคลื่นสั้น ซึ่งหมายความว่าสามารถผลิตพลังานในปริมาณสูง ซึ่งเป็นอันตรายกับร่างกายมนุษย์ โดยเฉพาะผิวและดวงตา

     แสงสีฟ้ามีอยู่ทั่วไปในโลกของเรา แหล่งกำเนิดแสงสีฟ้าเคยมาจากดวงอาทิตย์
เพียงแหล่งเดียว แต่ตอนนี้แสงสีฟ้ามาจากหลายที่ เช่น มาจากหน้าจอดิจิทัล
(พบในทีวี สมาร์ทโฟน คอมพิวเตอร์ แล็ปท็อป แท็บเล็ต และเครื่องเล่นเกม)
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ไฟ LED และหลอดฟลูออเรสเซนต์

โทษของแสงสีฟ้า

     การทดลองจะทำโดยวัดขนาดรูม่านตาตอนที่วัตถุเคลือนที่เข้าใกล้ดวงตา โดยเปรียบเทียบความ  แตกต่างของรูม่านตาระหว่างก่อนและหลังทำ VDT จากผลการทดลองพบว่า กลุ่มที่รับประทาน Bilberon ที่ 120 มิลลิกรัม /วัน มีค่าความแตกต่างของรัศมีรูม่านตาหลังทำ VDTมากกว่ากลุ่มควบคุม จึงสรุปได้ว่าการรับประทาน Bilberon สามารถช่วยให้กล้ามเนื้อยึดเลนส์ (Ciliary Muscle) คลายตัว  ส่งผลช่วยลดความอ่อนล้าของกล้ามเนื้อยึดเลนส์ที่เกิดจากการใช้สายตาหนักได้