อบรมดับเพลิง ประจำปี 2022

 

บริษัท ไลฟ์ พลัส ฟาร์มาซูติคอล จำกัด โรงงานผลิตอาหารเสริม
ได้จัดกิจกรรมฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟขึ้นมาเพื่อให้ความรู้และความปลอดภัยกับพนักงานและลูกค้าที่มาใช้บริการ
“เพราะเราใส่ใจในความปลอดภัยของทุกคน”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *