Health lungs

DESCRIPTION
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงปอด เป็นอาหารเสริมภูมิต้านทานและตัวช่วยในการดูแล ปอดของเราให้แข็งแรงมีสุขภาพปอดที่ดีขึ้น
ทั้งยังช่วยป้องกันโรคระบบทางเดินหายใจ เช่น โรคหอบหืด ช่วยในการรักษาและป้องกัน โรคหวัด และลดอาการที่เป็นผล
มาจากสารที่ก่อให้เกิดภูมิแพ้ได้อีกด้วย

DESCRIPTION
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงปอด เป็นอาหารเสริมภูมิต้านทานและตัวช่วยในการดูแล ปอดของเราให้แข็งแรงมีสุขภาพปอดที่ดีขึ้น ทั้งยังช่วยป้องกันโรคระบบทางเดินหายใจ เช่น โรคหอบหืด ช่วยในการรักษาและป้องกัน โรคหวัด และลดอาการที่เป็นผลมาจากสารที่ก่อให้เกิดภูมิแพ้ได้อีกด้วย

สารสกัด