WEIGHT LOSS

DESCRIPTION
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคีโต คือการกินประเภทคาร์โบไฮเดรต (อาหารพวกแป้งหรือน้ำตาส)
น้อยกว่า 50 กรัมต่อวัน พร้อมทั้งทานอาหารจำพวกไขมันและโปรตีนในสัดส่วนที่เพิ่มขึ้น
เพื่อให้เกิดภาวะ Ketosis มีประโยชน์ต่อร่างกายในหลากหลาย

DESCRIPTION
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคีโต คือการกินประเภทคาร์โบไฮเดรต (อาหารพวกแป้งหรือน้ำตาส) น้อยกว่า 50 กรัมต่อวัน พร้อมทั้งทานอาหารจำพวกไขมันและโปรตีนในสัดส่วนที่เพิ่มขึ้น เพื่อให้เกิดภาวะ Ketosis
มีประโยชน์ต่อร่างกายในหลากหลาย

สารสกัด