ความสำเร็จของคุณ

คือความสุขของเรา

จากการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยคนในปัจจุบันต้องแบกรับสภาวะที่เร่งรีบมากขึ้น การดูแลสุขภาพร่างกายจึงต้องมีความสะดวกและประหยัดเวลาตามไปด้วย ทำให้ตลาดอาหารเสริมซึ่งตอบโจทย์ผู้บริโภคที่ใส่ใจสุขภาพ มีอัตราการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งดึงดูดผู้ประกอบการค้า (trader) ตั้งแต่ขนาดเล็ก จนถึงบริษัทขนาดใหญ่ (company) ให้เข้ามาบุกธุรกิจตลาดอาหารเสริมและสุขภาพนี้มากขึ้น

บริษัท ไลฟ์ พลัส ฟาร์มาซูติคอล จำกัด (LIFE PLUS PHARMACEUTICAL CO.,LTD) เป็นหนึ่งในโรงงาน OEM อาหารเสริมที่มีประสบการณ์ในตลาดธุรกิจอาหารเสริมและสุขภาพมายาวนาน ซึ่งได้ก่อตั้งโรงงานนี้ขึ้นเพื่อรองรับและตอบสนองความต้องการของตลาด ด้านการผลิตและพัฒนาอาหารเสริมให้แก่ผู้ที่มีความสนใจทำธุรกิจกลุ่มนี้ และมีความต้องการผู้ผลิตที่มีความพร้อมในด้านการผลิต การพัฒนา การออกแบบ และการบริการให้คำปรึกษา โดยครอบคลุมผลิตภัณฑ์ตั้งแต่อาหารเสริม ยา สมุนไพร และผลิตภัณฑ์สุขภาพ ความงามต่างๆ ด้วยการควบคุมและรับรองตามมาตรฐานสากลอย่างถูกต้อง เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์หรือ สินค้าที่มีคุณภาพ ปลอดภัย แปลกใหม่ คุ้มค่า และที่สำคัญคือเห็นผลจริง

ทางเรายินดีให้บริการทั้งด้านการรับผลิตสินค้าตามที่ลูกค้ากำหนด (OEM) ด้วยเครื่องจักรและนวัตกรรมสมัยใหม่ พร้อมบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ และรับออกแบบและพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ (ODM) เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าด้วยดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์และสวยงาม รวมถึงบริการจัดหาและแนะนำสูตรวัตถุดิบสำหรับผลิตภัณฑ์ต่างๆ ไปจนถึงการขึ้นทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อ.ย.) อีกทั้งการบริการให้คำปรึกษาในการทำการตลาดและการสร้างแบรนด์ กับผู้ประกอบการรายใหม่ที่กำลังริเริ่มหรือต้องการเข้ามาสู่ธุรกิจอาหารเสริม ซึ่งเราให้ความสำคัญในด้านการบริการเท่าเทียมกับคุณภาพการผลิต ด้วยการบริการแบบครบวงจร (One Stop Service)
ลูกค้าจึงสามารถได้รับบริการที่มีประสิทธิภาพ มีคุณภาพ และสะดวกรวดเร็ว ในราคาที่คุ้มค่าและเกิดปัญหาน้อยที่สุด เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จในธุรกิจร่วมกัน

มาตรฐานการผลิต ผ่านการรับรองมาตรฐานสากล

วิสัยทัศน์ (VISION)

เราเป็นหนึ่งในผู้นำของการผลิตและพัฒนากลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ผลิตภัณฑ์เวชสำอาง วิตามิน ยา และสมุนไพร
ที่มีความล้ำสมัย ทั้งเทคโนโลยี นวัตกรรม และองค์ความรู้ พร้อมให้การบริการที่เป็นเลิศแบบครบวงจรที่สุด
“ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดทั้งทางด้านคุณภาพและความคุ้มค่า ”
ให้แก่กลุ่มพันธมิตรผู้ประกอบการค้า และผู้บริโภคของเรา

พันธกิจ (MISSION)

1. พัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดจำกัดของกำลังการผลิตให้เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถรองรับความต้องการของตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. คิดค้นพัฒนาและวิจัยสูตรของผลิตภัณฑ์ที่มีความแปลกใหม่ อย่างสร้างสรรค์ โดยดำเนินการภายใต้กรอบของความปลอดภัย คุ้มค่า และเห็นผลได้จริง
3. ให้การบริการแบบครบวงจร (One Stop Service) เพื่อให้เกิดความประทับใจและความพึงพอใจสูงสุด ด้วยมาตรฐานการบริการที่เหนือความคาดหมาย
4. ยกระดับความสามารถและศักยภาพของบุคลากรให้มีความโดดเด่น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ โดยให้สอดคล้องกับนโยบายและทิศทางของบริษัท

เกี่ยวกับเรา

วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ

จากการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยคนในปัจจุบันต้องแบกรับสภาวะที่เร่งรีบมากขึ้น การดูแลสุขภาพร่างกายจึงต้องมีความสะดวกและประหยัดเวลาตามไปด้วย ทำให้ตลาดอาหารเสริมซึ่งตอบโจทย์ผู้บริโภคที่ใส่ใจสุขภาพ มีอัตราการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งดึงดูดผู้ประกอบการค้า (trader) ตั้งแต่ขนาดเล็ก จนถึงบริษัทขนาดใหญ่ (company) ให้เข้ามาบุกธุรกิจตลาดอาหารเสริมและสุขภาพนี้มากขึ้น

บริษัท ไลฟ์ พลัส ฟาร์มาซูติคอล จำกัด (LIFE PLUS PHARMACEUTICAL CO.,LTD) เป็นหนึ่งในโรงงานที่มีประสบการณ์ในตลาดธุรกิจอาหารเสริมและสุขภาพมายาวนาน ซึ่งได้ก่อตั้งโรงงานนี้ขึ้นเพื่อรองรับและตอบสนองความต้องการของตลาด ด้านการผลิตและพัฒนาอาหารเสริมให้แก่ผู้ที่มีความสนใจทำธุรกิจกลุ่มนี้ และมีความต้องการผู้ผลิตที่มีความพร้อมในด้านการผลิต การพัฒนา การออกแบบ และการบริการให้คำปรึกษา โดยครอบคลุมผลิตภัณฑ์ตั้งแต่อาหารเสริม ยา สมุนไพร และผลิตภัณฑ์สุขภาพ ความงามต่างๆ ด้วยการควบคุมและรับรองตามมาตรฐานสากลอย่างถูกต้อง เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์หรือ สินค้าที่มีคุณภาพ ปลอดภัย แปลกใหม่ คุ้มค่า และที่สำคัญคือเห็นผลจริง

ทางเรายินดีให้บริการทั้งด้านการรับผลิตสินค้าตามที่ลูกค้ากำหนด (OEM) ด้วยเครื่องจักรและนวัตกรรมสมัยใหม่ พร้อมบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ และรับออกแบบและพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ (ODM) เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าด้วยดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์และสวยงาม รวมถึงบริการจัดหาและแนะนำสูตรวัตถุดิบสำหรับผลิตภัณฑ์ต่างๆ ไปจนถึงการขึ้นทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อ.ย.) อีกทั้งการบริการให้คำปรึกษาในการทำการตลาดและการสร้างแบรนด์ กับผู้ประกอบการรายใหม่ที่กำลังริเริ่มหรือต้องการเข้ามาสู่ธุรกิจอาหารเสริม ซึ่งเราให้ความสำคัญในด้านการบริการเท่าเทียมกับคุณภาพการผลิต ด้วยการบริการแบบครบวงจร (One Stop Service)
ลูกค้าจึงสามารถได้รับบริการที่มีประสิทธิภาพ มีคุณภาพ และสะดวกรวดเร็ว ในราคาที่คุ้มค่าและเกิดปัญหาน้อยที่สุด เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จในธุรกิจร่วมกัน

มาตรการผลิต ผ่านการรับรองมาตรฐานสากล

วิสัยทัศน์ (VISION)

เราเป็นหนึ่งในผู้นำของการผลิตและพัฒนากลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ผลิตภัณฑ์เวชสำอาง วิตามิน ยา และสมุนไพร
ที่มีความล้ำสมัย ทั้งเทคโนโลยี นวัตกรรม และองค์ความรู้ พร้อมให้การบริการที่เป็นเลิศแบบครบวงจรที่สุด
“ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดทั้งทางด้านคุณภาพและความคุ้มค่า ”
ให้แก่กลุ่มพันธมิตรผู้ประกอบการค้า และผู้บริโภคของเรา

พันธกิจ (MISSION)

1. พัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดจำกัดของกำลังการผลิตให้เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถรองรับความต้องการของตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. คิดค้นพัฒนาและวิจัยสูตรของผลิตภัณฑ์ที่มีความแปลกใหม่ อย่างสร้างสรรค์ โดยดำเนินการภายใต้กรอบของความปลอดภัย คุ้มค่า และเห็นผลได้จริง
3. ให้การบริการแบบครบวงจร (One Stop Service) เพื่อให้เกิดความประทับใจและความพึงพอใจสูงสุด ด้วยมาตรฐานการบริการที่เหนือความคาดหมาย
4. ยกระดับความสามารถและศักยภาพของบุคลากรให้มีความโดดเด่น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ โดยให้สอดคล้องกับนโยบายและทิศทางของบริษัท

เกี่ยวกับเรา

วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ

จากการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยคนในปัจจุบันต้องแบกรับสภาวะที่เร่งรีบมากขึ้น การดูแลสุขภาพร่างกายจึงต้องมีความสะดวกและประหยัดเวลาตามไปด้วย ทำให้ตลาดอาหารเสริมซึ่งตอบโจทย์ผู้บริโภคที่ใส่ใจสุขภาพ มีอัตราการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งดึงดูดผู้ประกอบการค้า (trader) ตั้งแต่ขนาดเล็ก จนถึงบริษัทขนาดใหญ่ (company) ให้เข้ามาบุกธุรกิจตลาดอาหารเสริมและสุขภาพนี้มากขึ้น

บริษัท ไลฟ์ พลัส ฟาร์มาซูติคอล จำกัด (LIFE PLUS PHARMACEUTICAL CO.,LTD) เป็นหนึ่งในโรงงานที่มีประสบการณ์ในตลาดธุรกิจอาหารเสริมและสุขภาพมายาวนาน ซึ่งได้ก่อตั้งโรงงานนี้ขึ้นเพื่อรองรับและตอบสนองความต้องการของตลาด ด้านการผลิตและพัฒนาอาหารเสริมให้แก่ผู้ที่มีความสนใจทำธุรกิจกลุ่มนี้ และมีความต้องการผู้ผลิตที่มีความพร้อมในด้านการผลิต การพัฒนา การออกแบบ และการบริการให้คำปรึกษา โดยครอบคลุมผลิตภัณฑ์ตั้งแต่อาหารเสริม ยา สมุนไพร และผลิตภัณฑ์สุขภาพ ความงามต่างๆ ด้วยการควบคุมและรับรองตามมาตรฐานสากลอย่างถูกต้อง เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์หรือ สินค้าที่มีคุณภาพ ปลอดภัย แปลกใหม่ คุ้มค่า และที่สำคัญคือเห็นผลจริง

ทางเรายินดีให้บริการทั้งด้านการรับผลิตสินค้าตามที่ลูกค้ากำหนด (OEM) ด้วยเครื่องจักรและนวัตกรรมสมัยใหม่ พร้อมบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ และรับออกแบบและพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ (ODM) เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าด้วยดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์และสวยงาม รวมถึงบริการจัดหาและแนะนำสูตรวัตถุดิบสำหรับผลิตภัณฑ์ต่างๆ ไปจนถึงการขึ้นทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อ.ย.) อีกทั้งการบริการให้คำปรึกษาในการทำการตลาดและการสร้างแบรนด์ กับผู้ประกอบการรายใหม่ที่กำลังริเริ่มหรือต้องการเข้ามาสู่ธุรกิจอาหารเสริม ซึ่งเราให้ความสำคัญในด้านการบริการเท่าเทียมกับคุณภาพการผลิต ด้วยการบริการแบบครบวงจร (One Stop Service)
ลูกค้าจึงสามารถได้รับบริการที่มีประสิทธิภาพ มีคุณภาพ และสะดวกรวดเร็ว ในราคาที่คุ้มค่าและเกิดปัญหาน้อยที่สุด เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จในธุรกิจร่วมกัน

มาตรฐานการผลิต ผ่านการรับรองมาตรฐานสากล

วิสัยทัศน์ (VISION)

เราเป็นหนึ่งในผู้นำของการผลิตและพัฒนากลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ผลิตภัณฑ์เวชสำอาง วิตามิน ยา และสมุนไพรที่มีความล้ำสมัย ทั้เทคโนโลยี นวัตกรรม และองค์ความรู้ พร้อมให้การบริการที่เป็นเลิศแบบครบวงจรที่สุด“ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดทั้งทาด้านคุณภาพและความคุ้มค่า ”ให้แก่กลุ่มพันธมิตรผู้ประกอบการค้า และผู้บริโภคของเรา

พันธกิจ (MISSION)

1. พัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดจำกัดของกำลังการผลิตให้เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถรองรับความต้องการของตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. คิดค้นพัฒนาและวิจัยสูตรของผลิตภัณฑ์ที่มีความแปลกใหม่ อย่างสร้างสรรค์ โดยดำเนินการภายใต้กรอบของความปลอดภัย คุ้มค่า และเห็นผลได้จริง
3. ให้การบริการแบบครบวงจร (One Stop Service) เพื่อให้เกิดความประทับใจและความพึงพอใจสูงสุด ด้วยมาตรฐานการบริการที่เหนือความคาดหมาย
4. ยกระดับความสามารถและศักยภาพของบุคลากรให้มีความโดดเด่น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ โดยให้สอดคล้องกับนโยบายและทิศทางของบริษัท