งานทำบุญ บริษัท ไลฟ์ พลัส ฟาร์มาซูติคอล จำกัด ประจำปี 2566

 

 

งานทำบุญ บริษัท ไลฟ์ พลัส ฟาร์มาซูติคอล จำกัด ประจำปี วันที่ 4 มีนาคม 2566 เพื่อความเป็นสิริมงคลและความเจริญรุ่งเรือง เสริมสร้างขวัญกำลังใจในการทำงาน ให้แก่พนักงานทุกๆ ท่าน

 
 
.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *